mail:

Home

Tel 040-2543842
De Gemeentereiniging

Op verzoek van de klant doorsnijdt de Gemeentereiniging een congres, symposium, studiedag of andere 'feestelijke' bijeenkomst met cabareteske sketches. Het kan aangepast zijn aan het thema van de dag of onaangepast zijn als prettig storend element.
Met haar cabaret-acts kan de groep een bijeenkomst niet alleen opvrolijken, maar ook kernpunten verbeelden, inhoudelijke accenten leggen en als katalysator dienen voor een levendige forum- of zaaldiscussie. De Gemeentereiniging is zowel inzetbaar aan het begin van een dag, als tussen sprekers in, ter onderbreking van lezingen, of als dynamische afsluiting.
Bijkomende activiteit van de Gemeentereiniging is de interactieve congres- en partylogistiek.
Dit betekent in gewoon Nederlands, dat de cabaretiers desgewenst uw gasten op aangename wijze ontvangen en begeleiden, zodat de bijeenkomst meer ontspannen begint en op tijd verloopt. Dankzij de Gemeentereiniging vergissen de genodigden zich niet in garderobe, toilet of zaal en lopen sprekers niet teveel uit. Een gesprek vooraf met de klant over het programma en de inhoud van de bijeenkomst is gewoonte bij de Gemeentereiniging.
Gebruik de Gemeentereiniging om bij de aanwezigen een onvergetelijke indruk van uw dag achter te latenNaast de act als gemeentereinigers zijn er diverse ander typetjes met diverse thema's beschikbaar.

 

Ik ben een man van korte woorden. Toch brengt mijn functie met zich, dat ik op deze plaats een enkel woord tot u richt. Ik wens u, mede namens het college en namens mijn vrouw Gerda, een bijzonder vruchtbare bijeenkomst toe ! Het spreekt vanzelf, dat we alles in het werk zullen stellen, een plaatsje in onze volle agenda in te ruimen om uw samenzijn te kunnen openen. Mijn vrouw komt normaliter mee, want ze heeft er een hekel aan, de hele dag thuis te zijn. Huishoudelijk werk geniet niet zo haar voorkeur; dit ondanks haar huishoudschool-achtergrond. Protocollair gezien zal ik op uw bijeenkomst de belangrijke handelingen verrichten, maar mijn vrouw zal ook zeker haar zegje doen. Immers, ik mag dan, gezien mijn functie, uw problematiek wat objectiverend beschouwen, mijn vrouw kiest vaak wat meer partij in haar bewoordingen: ze heeft een opmerkelijk goed gevoel voor de stem des volks.
 

Wij willen graag komen bedanken. Dank u wel. Wij komen bedanken, dat wij hier iets mogen vertellen. Wij willen vertellen dat wij houden van Nederland.
En dat wij niet alles begrijpen van Nederland. En dat wij moeten begrijpen: Nederlandse mensen - Turkse mensen en Turkse mensen - Nederlandse mensen.
Wij komen vertellen dat wij Nederland willen begrijpen. Is moeilijk. Nederland houdt van opgeruimd staat netjes.
Wij doen graag vieze vuile werk. Dank u wel.

 

Boeren in protest

Vroeger stonden wij op de akker, nu staan wij al op deze site. Zover is het al gekomen met de boeren. Maar wat doe je d'r tegen? Niks! Wij boeren krijgen overal de schuld van: van de BSE, de MKZ, de pest, we krijgen zelfs al de schuld van het milieu. De stadse mensen denken het beter te weten en ze pakken alles van ons af. Het milieu is van ons, daar moeten de stadse mensen van af blijven.
D'r staan al borden langs de weg: "Pas op, koe!"
Gutte gut, wij worden gewoon gedemoniseerd. En ze pakken ons via ons vee. Niet wij worden afgemaakt, maar ons vee wordt geruimd. En daar zijn wij tegen!

Sumoworstelen animatieact

This is a masterclass japanising of the company-culture. The market, the whole worldeconomy is a battlefield, with only two possibilities: win or loose. Win-win situations exist only in soft non-profit sectors. To be or not to be, that's no question!

 

Golfact

Amice, Secret of life: je moet de club kiezen die bij je past. Ken je de term "friendly fire" nog? Stamt uit de golfoorlog. Maar het is mijn inziens ook de essentie van de golf-sport. "Friendly fire", immers waar weet je je amices nou beter te ontmoeten en te raken, dan op de golfcourt?
Het is de enige plek eigenlijk waar je collega's van gelijk niveau tegenwoordig nog es even iets langer kunt spreken dan in haastige wandelgangen of op recepties met abjecte wijn.
Nee, met de club in de hand, in relaxte sfeer, even tijd hebben om bepaalde issues es wat verder uit te diepen, nietwaar. De één vanuit een business-achtergrond, de ander met een meer academische zienswijze.
Dus heb je een leidinggevende functie, of anderszins een grote verantwoordelijkheid in de top van een organisatie, dan hoop ik spoedig eens een balletje met je te kunnen slaan. En neem rustig het vrouwtje 'n keer mee, kerel.
Kun je even bukken want ik wil nu graag een hole-in-one slaan

Prijsindicatie  op maat gemaakte acts per dagdeel 1875,- ex btw


Klik op bovenstaande foto voor meer
Animatie en ontvangstacts
Tel nr. 040-2543842  mail naar info@ESLevents.nl
     
  Algemene voorwaarden

Home

  ESL Presenteert  
Business to Business
Campingprogamma's

 Trefwoorden staan op alfabetische volgorde
en linken direct door naar de juiste pagina

    

meer weten over ESL ?
klik op de hoed

Hastelweg 262
Eindhoven

Telefoon 040-2543842

Mail: info@eslevents.nl

Referenties
 
   

www.Bertje.nl www.Spelverhuureindhoven.nl www.Pret.nl

Home